Asigura-te ca esti sanatos!

Politica de protectie a datelor

INFORMARE

Privind prelucrarea datelor cu caracter personal si drepturile asociate acestei operatiuni

SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A.

Str. Calea Floreasca nr. 60, etaj 6, 7 şi 8 Bucureşti

CUI: 23545104

Nr. Reg Com.: J40/5098/19.03.2008

SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A., in calitate de operator de date cu caracter personal, colecteaza si prelucreaza date cu caracter personal in conformitate cu prevederile Legii nr. 677 din 21.11.2001, iar din 25.05.2018 si cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

Scopul prezentului document este informarea dumneavoastra specifica si lipsita de ambiguitate cu privire la scopurile prelucrarii, temeiul juridic al prelucrarii, durata prelucrarii, destinatarii datelor cu caracter personal colectate, modalitatile de exercitare a drepturilor individuale precum si informatii legate de scopul secundar al procesarii, daca datele vor fi prelucrate intr-un alt scop decat cel pentru care au fost colectate de catre operatorii asociati.

In cadrul operatiunii de prelucrare a datelor, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. tine seama de reglementarile legale in vigoare in aceasta materie, respecta si aplica principiile care stau la baza protectiei datelor personale si asigura confidentialitatea si securitatea datelor prin masuri organizatorice si tehnice adecvate, concretizate in proceduri interne, reguli de conduita si training-uri continue de constientizare si responsabilizare a angajatilor sai.

PRINCIPIILE PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal colectate vor fi:

• prelucrate in mod legal, echitabil si transparent, respectand principiile legalitate, echitate si transparenta;
• colectate in scopuri determinate, explicite si legitime si nu vor fi prelucrate ulterior intr-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioara in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice nu este considerata incompatibila cu scopurile initiale;
• adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate;
• exacte si, in cazul in care este necesar, sa fie actualizate; vom lua toate masurile necesare pentru a ne asigura ca datele cu caracter personal care sunt inexacte, avand in vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt sterse sau rectificate fara intarziere;
• pastrate intr-o forma care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi in masura in care acestea vor fi prelucrate exclusiv in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice, sub rezerva punerii in aplicare a masurilor de ordin tehnic si organizatoric adecvate prevazute in lege in vederea garantarii drepturilor si libertatilor persoanei vizate;
• prelucrate intr-un mod care asigura securitatea adecvata a datelor cu caracter personal, inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale, prin luarea de masuri tehnice sau organizatorice corespunzatoare.

Este important sa acordati atentie acestei informari astfel incat sa cunoasteti toate aspectele expuse in continutul acesteia si sa le aduceti la cunostinta persoanelor ale caror date cu caracter personal sunt furnizate de catre dumneavoastra astfel incat informarea acestora sa fie facuta corespunzator. Prezentul document nu constituie un consimtamant privind prelucrarile ulterioare de date si nu afecteaza legalitatea prelucrarilor efectuate anterior.

SCOPURILE COLECTARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastra cu caracter personal si ale  persoanelor pentru care se solicita incheierea contractului de asigurare sunt colectate in scopul prestarii serviciiilor de asigurare, respectiv: in scopul ofertarii si emiterii contractelor  de asigurare (inclusiv reinnoirea/prelungirea acestora); administrarii si executarii contractului de asigurare (inclusiv incheierea de coasigurari/reasigurari; instrumentarea daunelor - avizare, constatare, lichidare; chestionare de satisfactie; recuperarea creantelor; actiuni in regres; detectarea si prevenirea potentialelor fraude); evaluarii statistice a portofoliului de asigurari detinut in vederea identificarii riscurilor si a adaptarii activitatii de asigurare la conditiile reale din piata, calcule actuariale; in scopul indeplinirii obligatiilor legale  (inclusiv combaterea spalarii banilor / finantarea terorismului / aplicarea sanctiunilor internationale, prevenirii si identificarii de fraude si alte scopuri legitime, arhivare); desfasurarii de actiuni de transmiterea directa prin posta a facturilor aferente politei incheiate precum si a oricaror informatii de interes pentru dumneavoastra in ceea ce priveste derularea relatiei contractuale; in scop de marketing, reclama si publicitate (pentru informarea dumneavoastra  privind calificarea si acordarea de beneficii de loialitate, imbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor si produselor oferite, promovarea produselor). 

TEMEIURILE JURIDICE 

Colectarea si procesarea datelor personale in scopurile mentionate mai sus se bazeaza pe:
• Consimtamant;
• Obligatia legala;
• Incheierea (inclusiv etapele premergatoare incheierii unui contract), executarea, administrarea unui contract;
• Interesul legitim al operatorilor asociati.

SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. foloseste codul numeric personal (CNP) ca modalitate de identificare fara echivoc a clientului, in asa fel incat sa nu se produca o substituire, pentru a se limita erorile in efectuarea operatiilor, pentru a se pastra rapiditatea comunicarii cu dumneavoastra in verificarea curenta si, de asemenea, in cadrul comunicarii cu terte persoane.

In ceea ce priveste datele  privind starea de sanatate, istoricul afectiunilor si alte categorii speciale de date, acestea pot fi utilizate si stocate numai cu acordul dumneavoastra/ al persoanelor pentru care solicitati asigurarea. SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. foloseste aceste date  pentru a putea definitiva si gestiona contractele de asigurare incheiate privind sanatatea si viata,  mai ales avand in vedere ca in derularea activitatii sale de asigurare, prelucrarea datelor medicale ale asiguratilor este indispensabila executarii politelor contractate. In lipsa acestor informatii cu caracter sensibil, aceasta activitate nu ar putea fi desfasurata.

DATE PERSONALE COLECTATE:

• numele si prenumele complete ale persoanelor care vor fi preluate in asigurare;
• varsta, locul si data nasterii;
• codul numeric personal (CNP) sau echivalentul acestuia in cazul in care nu aveti cetatenia romana;
• numarul si seria documentului de identitate;
• data eliberarii documentului de identitate si entitatea care l-a emis;
• domiciliul stabil/resedinta (adresa completa - strada, numar, bloc, scara, etaj, apartament, oras, judet/sector, cod postal, tara);
• nationalitatea/cetatenia;
• telefonul/faxul/ e-mail;
• ocupatia/functia/statutul social;
• datele din actele de stare civila/permis de conducere/certificat de inmatriculare/carte de identitate vehicul (dupa caz)
• date despre persoane aflate in intretinere sau membrii ai familiei;
• imagine;
• informatii bancare;
• adresa IP, atunci cand vizitati pagina noastra de internet fara a dezactiva Cookies;
• semnatura;
• date de localizare georeferentiata-GPS;
• informatii privind starea de sanatate a dumneavoastra, privind istoricul afectiunilor de care ati suferit, antecedente in familie etc.

SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. colecteaza informatiile mentionate mai sus de la potentialii sai clienti, direct sau prin intermediul unor terti (agenti, brokeri).
Refuzul furnizarii datelor cu caracter personal catre SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. conduce la imposibilitatea oferirii si incheierii contractului de asigurare cu dumneavoastra avand in vedere faptul ca aceste informatii sunt absolut necesare procesului de analiza si executarii contractului de asigurare.

Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

Durata prelucrarii datelor cu caracter personal in legatura cu derularea contractelor de asigurare/reasigurare este specifica fiecarui tip de prelucrare, tinand seama de considerentele mentionate mai sus, precum si pentru indeplinirea unor obligatii legale din domeniul asigurarilor sau a oricaror alte obligatii legale (fiscale, arhivare etc.).
In scopul limitarii prelucrarii, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va efectua periodic o revizuire a necesitatii de prelucrare a datelor, pentru a limita cat mai mult posibil sfera datelor asiguratilor, supuse prelucrarii.

Destinatarii datelor cu caracter personal 

Datele cu caracter personal vor fi dezvaluite angajatilor/mandatarilor nostri pentru desfasurarea activitatii acestora in legatura cu executarea contractului de asigurare incheiat doar in scopul gestionarii contractelor de asigurare incheiate si al instrumentarii dosarelor de dauna cu exceptia urmatoarelor situtatii:
• in cazul in care potrivit legii, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. are obligatia de a comunica aceste date unor autoritati publice;
• cand aceasta comunicare se va face in baza legii pentru protejarea drepturilor si intereselor SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A.;
• cand transmiterea datelor este solicitata in mod expres de persoana vizata. In indeplinirea obligatiilor si angajamentelor ce le revin in contractele incheiate cu clientii si pentru a asigura prelucrarea eficienta si profesionala a datelor personale, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. poate transmite datele cu caracter personal unor terte persoane, imputerniciti cu care a incheiat un contract corespunzator. Acesti prelucratori (persoane imputernicite) sunt obligati sa respecte cerintele pentru siguranta prelucrarii si sa ia masurile tehnice si organizatorice necesare pentru asigurarea protectiei datelor personale.

In functie de tipul prelucrarii datele cu caracter personal mai pot fi prelucrate de catre:

• Cei care participa la negocierea sau la indeplinirea directa a contractului (operatori IT, vanzatori si alti intermediari);
• Cei care asigura deplina operabilitate in indeplinirea contractului si a tuturor tranzactiilor legate de contract, precum si cu sistemele in care este luat in evidenta contractul;
• Cei care ofera securitatea si alt tip de protectie sistemelor SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A.;
• Cei care asigura nivelul calitativ pentru satisfacerea cerintelor clientilor sau care asigura sau mijlocesc oferta de produse si servicii ale SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A.(agenti, brokeri);
• Cei care colaboreaza in domeniul colectarii creantelor de la clienti (daca este cazul);
• Cei care depoziteaza dosarele clientilor;
• Societatilor membre ale grupului Signal Iduna in masura in care este necesar pentru executarea contractului de asigurare.

Imputernicitii mentionati anterior sunt societati cu sediul pe teritoriul Romaniei sau cu sediul intr-unul din statele Uniunii Europene ori in statele a caror legislatie prevede un nivel de protectie cel putin egal cu cel oferit de legea romana.

In cazul in care este necesar sa se predea si sa se prelucreze datele dumneavoastra personale intr-un stat din afara Uniunii Europene, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. se va asigura ca procesarea de date cu caracter personal este conforma cerintelor de securitate la care sunt supuse procesarile din cadrul Comunitatii Europene, a caror componenta o reprezinta respectarea standardelor UE privind prelucrarea datelor personale, asigurand astfel indeplinirea dezideratelor prevazute de legislatia in materie de protectie a datelor cu caracter personal.

Pentru cazuri atipice, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. va solicita Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal permisiunea de a transmite datele personale in tari a caror legislatie nu prevede un nivel de protectie cel putin egal cu cel oferit de legea romana.

Drepturile persoanelor vizate si modalitatile de exercitare a acestora:

1. Dreptul de acces la baza de date si dreptul la informare

1.1. Persoanele vizate au dreptul de a obtine la cerere si in mod gratuit date referitoare la prelucrarile de date care ii privesc, efectuate de catre SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A., precum si dreptul de a obtine informatii privitoare la scopul prelucrarii, categoriile de date prelucrate, destinatarii datelor sale, perioada pentru care datele sunt stocate si drepturile de care beneficiaza in virtutea dispozitiilor legale in materie.

1.2. Cererea va fi adresata in scris, transmisa online sau la adresa de email dataprotection@signal-iduna.ro si va cuprinde mentiuni cu privire la optiunea de comunicare a raspunsului, respectiv pe suport fizic sau electronic.

1.3. Raspunsul la asemenea solicitari se va comunica in termen de 30 zile de la data primirii cererii.

1.4. In cazul in care cererile din partea unei persoane vizate sunt in mod vadit nefondate sau excesive, in special din cauza caracterului lor repetitiv, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. este indreptatita fie sa perceapa o taxa rezonabila tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor, fie va putea sa refuze sa dea curs solicitarii.

2. Dreptul de interventie asupra datelor

2.1. Persoanele vizate au dreptul de a obtine la cerere si in mod gratuit rectificarea, actualizarea, blocarea, restrictionarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii in special a datelor inexacte, a datelor care nu mai sunt necesate pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau atunci cand persoana vizata isi retrage consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea.

2.2. In cazul informatiilor inexacte sau incomplete care o privesc, persoana vizata va putea cere si obtine completarea, respectiv rectificarea acestora inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.

2.3. In cazul in care persoana vizata obtine restrictionarea prelucrarii, aceasta va fi informata de catre operator inainte de ridicarea restrctiei de prelucrare.

2.4. Cererea va fi adresata in scris, transmisa online sau la adresa de email dataprotection@signal-iduna.ro si va cuprinde mentiuni cu privire la optiunea de comunicare a raspunsului, respectiv pe suport fizic sau electronic.

2.5. Comunicarea raspunsului la asemenea cereri se va face in termen de 30 zile de la data primirii cererii.

3. Dreptul de opozitie

3.1. Persoanele vizate au dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara in care se afla, ca date ce ii privesc sa faca obiectul unei prelucrari. Totodata au dreptul de a se opune in orice moment, in mod gratuit si fara nici o justificare, ca datele ce ii vizeaza sa fie prelucrate in scop de marketing direct de catre SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. sau un tert caruia i-au fost comunicate datele respectivelor persoane.

3.2. Cererea va fi adresata in scris, transmisa online sau la adresa de email dataprotection@signal-iduna.ro si va cuprinde mentiuni cu privire la optiunea de comunicare a raspunsului, respectiv pe suport fizic sau electronic.

3.3. Comunicarea raspunsului la o asemenea solicitare se va face in termen de 30 zile de la data primirii cererii.

3.4. In cazul in care persoana vizata se opune prelucrarii, SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. nu va mai prelucra datele cu caracter personal, cu exceptia cazului in care demonstreaza ca au motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate.

4. Dreptul la portabilitatea datelor

4.1. Persoanele vizate au dreptul de a primi datele cu caracter personal care le privesc si pe care le-au furnizat operatorului si de a le transmite altui operator, respectiv de a le transmite direct de la un operator la altul, acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

5. Celelalte drepturi garantate de dispozitiile legale in materie sunt:

• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, bazate exclusiv pe prelucrarea automata inclusiv crearea de profiluri;
• dreptul de a va adresa justitiei, pentru apararea oricaror drepturi garantate de lege;
• dreptul de a solicita stergerea datelor, daca nu mai sunt necesare scopului si daca nu exista alte cerinte legale, de executare a unui contract sau interes legitim ce pot fi invocate;
• dreptul de a fi notificat de catre Signal Iduna privind brese de securitate care au/ar putea avea impact asupra datelor persoanelor vizate.

In afara de situatiile mentionate mai sus, persoanele vizate se vor putea adresa cu o plangere impotriva modului de prelucrare a datelor, direct catre SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A., in care vor arata solicitarea, motivul nemultumirii sau/si drepturile pe care le considera ca i-au fost incalcate.
Cererea, redactata in scris, va fi transmisa la sediul SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A. sau pe email, la adresa dataprotection@signal-iduna.ro, persoana vizata urmand sa primeasca un raspuns in termen de 30 de zile de la data inregistrarii in evidentele societatii.

In afara de modalitatea mentionata mai sus de solutionare a eventualelor diferende, persoanele vizate au posibilitatea de a inainta (direct sau prin reprezentant) o plangere catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro) dar nu mai devreme de 30 zile de la inaintarea unei plangeri catre Asiguratori.

Pentru orice intrebare despre modul in care datele persoanelor vizate sunt utilizate sau daca sunt necesare orice lamuriri suplimentare in legatura cu orice aspect ce tine de prelucrarea datelor, acestea se pot adresa responsabilului cu protectia datelor din cadrul companiei, prin email dataprotection@signal-iduna.ro, prin posta, la adresa SIGNAL IDUNA ASIGURARE REASIGURARE S.A., Str. Calea Floreasca nr. 60, etaj 6, 7 si 8 Bucuresti, Sector 1 sau depunand personal o notificare semnata olograf la oricare din sediile Signal Iduna din tara.

Acest site foloseste cookie-uri. Prin utilizarea cookie-urilor, veti beneficia de o mai buna experienta de vizitare a site-ului nostru. Prin continuarea navigarii, sunteti de acord cu modul de utilizare al acestor informatii. Mai multe detalii aici.